Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2020

Stödutfodring i renskötseln : resultat från en workshop mellan renskötare och forskare från Norge, Sverige och Finland

Horstkotte, Tim; Lépy, Élise; Risvol, Camilla; Eilertsen, Svein Morten; Heikkinen, Hannu I.; Hovelsrud, Grete K.; Landauer, Mia; Löf, Annette; Omazic, Anna; Paulsen, Majken; Pekkarinen, Antti-Juhani; Sarkki, Simo; Tryland, Morten; Åhman, Birgitta

Nyckelord

Social Sciences Interdisciplinary 50901 Social Sciences Interdisciplinary ⊂ Other Social Scien 10501 Climate Research ⊂ Earth and Related Environmental Sciences ⊂ Natural Sciences ⊂ SSIF Root Click here to remove this relation. The item itself will not be deleted. Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use 40504

Publicerad i

ISBN: 978-91-7855-432-4, eISBN: 978-91-7855-433-1
Utgivare: Umeå universitet