Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2020

Kartläggning av sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska värden i Sunds kommun, Åland : resultat från lokala dialogworkshopar.

Tunon, Håkan; Kvarnström, Marie; Roto, Johanna

Sammanfattning

Detta är en rapport från ett arbete med dialogworkshopar och möten med olika aktörer i Sunds kommun i syfte att få ett lokala perspektiv på sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska värden i kommunen. Under sommarhalvåret och hösten 2019 genomfördes en mängd ett tjugotal olika möten runt om i Sunds kommun för att inhämta tankar och erfarenheter om läget idag och praktiska och visionära idéer för framtiden. Denna rapport har tillkommit inom ramen för ett uppdrag inom Ålands landskapsregerings arbete med projektet COAST4US med finansiering från Interreg Central Baltic, som har som syfte att utveckla metoder för ökat deltagande i planeringsprocessen för hållbar utveckling i kustområdena runt Östersjön.

Publicerad i

CBM:s skriftserie
2020, nummer: 118
ISBN: 978-91-88083-28-9
Utgivare: Centrum för biologisk mångfald

   SLU författare

  • Tunon, Håkan

   • Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Associerade SLU-program

   SLU Swedish Biodiversity Centre

   UKÄ forskningsämne

   Social Sciences Interdisciplinary
   Other Biological Topics
   Other Humanities not elsewhere specified

   Permanent länk till denna sida (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/109825