Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2020Öppen tillgång

Biologisk rådgivning inför översyn av bestämmelser för fiske med fasta redskap efter lax och andra arter längs norrlandskusten

Dannewitz, Johan; Palm, Stefan; Whitlock, Rebecca; Larsson, Stefan; Fredriksson, Ronny

Publicerad i


Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet