Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2020Öppen tillgång

Svenska laxbestånd i Östersjön – status, exploatering och förvaltning : biologiskt underlag

Dannewitz, Johan; Palm, Stefan; Kagervall, Anders; Whitlock, Rebecca; Dahlgren, Elin

Publicerad i


Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet