Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2020Öppen tillgång

Svenska havsöringsbestånd på västkusten och i Östersjön– status, exploatering och förvaltning : biologiskt underlag

Magnusson, Katarina; Dannewitz, Johan; Kagervall, Anders; Palm, Stefan

Publicerad i


Utgivare: Sötvattenslaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet