Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2018

Utvärdering av olika regleringar för trollingfisket efter lax i Östersjön

Dannewitz, Johan; Palm, Stefan; Kagervall, Anders

Publicerad i


Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet