Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2020

Icke förhandlingsbara biotoper : små biotoper med oersättliga naturvärden

Helldin, Jan Olof; Andersson, Leif; Jacobson, Anders

Publicerad i

Biodiverse
2020, Volym: 25, nummer: 2, sidor: 12-13
Utgivare: SLU Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet