Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2020

Ljusets biologi

Helldin, Jan Olof; Bhardwaj, Manisha; Jägerbrand, Annika K.

Publicerad i

Biodiverse
2020, Volym: 25, nummer: 3, sidor: 8-9
Utgivare: SLU Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet