Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2020Öppen tillgång

Västra Hanöbuktens kustvatten - Åhus 2015–2019

Lingman, Anna; Mustamäki, Noora; Persson, Staffan; Olsson, Jens

Sammanfattning

Denna rapport visar att det finns viss mellanårsvariation i kustfisksamhällets sammansättning och struktur i Västra Hanöbuktens kustområde, men få trender har statistisk signifikans. Tillståndet för fisken vid Åhus tycks inte avvika nämnvärt från andra liknande kustområden i södra Östersjön, men jämförelsedata från längre bak i tiden än 2010-talet saknas. Tillståndet för fisken i Hanöbukten bedöms inte som tillfredsställande men då inga tydliga avvikelser finns från andra kustområden i Södra Östersjön, har orsakerna till detta sannolikt sitt ursprung i en större och mer omfattande miljöförändring än den som skett lokalt i Hanöbukten.

Publicerad i

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2020, nummer: 2020:4
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet