Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2017

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2016

Bråkenhielm, Carl Reinhold; Andersson-Skog, Lena; Grape, Sophie; Harms-Ringdahl, Mats; Hilding-Rydevik, Tuija; Högdahl, Karin; Johansson, Lennart; Kaiserfeld, Thomas; Karlsson, Mikael; Palm, Jenny; Persson, Ingmar; Hänninen, Hannu; Persson, Ingvar

Publicerad i

Statens offentliga utredningar
2017, nummer: 2017:62eISBN: 978-91-38-24644-3
Utgivare: Wolters Kluwer