Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2020

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2019

Bråkenhielm, Carl-Reinhold; Grape, Sophie; Harms-Ringdahl, Mats; Hilding-Rydevik, Tuija; Högdahl, Karin; Kaiserfeld, Thomas; Karlsson, Mikael; Palm, Jenny; Persson, Ingmar; Hänninen, Hannu; Persson, Ingvar

Publicerad i

Statens offentliga utredningar
2020, nummer: 2020:39ISBN: 978-91-38-25069-3
Utgivare: Norstedts Juridik