Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2017

Breddade perspektiv - en nyckel till förändring

Hilding-Rydevik, Tuija; Westin, Anna

Sammanfattning

CBM har sedan sin start för 20 år sedan fokuserat på forskning och uppdrag som rör relationen mellan människan och den biologiska mångfalden. En ökad förståelse för den relationen ger nycklar till förändring mot ett mer hållbart samhälle.

Publicerad i