Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Artikel i dags-/nyhetstidning2020

Samverkan mellan jordbruk och avlopp minskar klimatutsläpp och ökar självförsörjning

Jönsson, Håkan; Dalahmeh, Sahar Saleim Saleh; Eriksson, Mattias; Ermolaev, Evgheni; Lalander, Cecilia; Mcconville, Jennifer; Pell, Mikael; Röös, Elin; Strid, Ingrid; Sundberg, Cecilia; Tidåker, Pernilla; Vinnerås, Björn

Publicerad i

Land Lantbruk
2020, nummer: 2020-05-11