Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2021

Medicinhistoriska spår i Uppsala domkyrka: Del 3. Myrra

Appelgren, Lars-erik

Publicerad i

Titel: Uppsala medicinhistoriska förenings årsskrift : 2021

Utgivare: Uppsala medicinhistoriska förening