Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2021

Ett litet ståndkärl från Boskapsapoteket – Pulv. tartari argill.

Appelgren, Lars-erik

Publicerad i

Titel: Uppsala medicinhistoriska förenings årsskrift : 2021

Utgivare: Uppsala medicinhistoriska förening