Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2020Öppen tillgång

Hypoglykemi vid insulinliknande tillväxtfaktor II-producerande tumör hos hund, katt och häst

Strage, Emma; Levitt, Moira

Sammanfattning

Förutom insulinom, som hos djur är en av de vanligaste orsakerna till tumörrelaterad hypoglykemi, förkommer även tumörorsakad hypoglykemi som inte är kopplad till de insulinproducerande cellerna. I den andra delen av Svensk Veterinärtidnings artikelserie från Klinisk kemiska laboratoriet vid SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) beskrivs sjukdomsmekanismerna bakom hypoglykemi vid insulinliknande tillväxtfaktor II-producerande tumör samt de diagnostiska metoder som finns till buds.

Publicerad i

Svensk Veterinärtidning
2020, Volym: 2020, nummer: 10, sidor: 26-29