Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2021Öppen tillgång

Sammanställning av långsiktiga vattenkemiska förändringar i Mälaren och övergripande analys av möjliga drivvariabler och trender

Köhler, Stephan; Von Brömssen, Claudia

Sammanfattning

Mälarens vattenvårdsförbund, SMHI och Norrvatten har under mer än 50 år (1967-2019) samlat in vattenkemiska och meteorologiska data över ett antal viktiga vattenkvalitetsparametrar. Denna unika långa serie användes i denna rapport för att studera vilka signifikanta förändringar över tid som kan urskiljas, vilka som är de viktigaste drivvariablerna och om data kan användas för att dra slutsatser om Mälarens framtida vattenkvalitet i ett förändrat klimat.

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2021, nummer: 2021:5
Utgivare: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet