Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2021Öppen tillgång

Ny studie visar att SRB har lägre dräktighetsförluster än Holstein

Berglund, Britt; Eriksson, Maria

Sammanfattning

Ny studie visar att SRB har lägre dräktighetsförlust än Holstein. De totala dräktighetsförlusterna efter inseminering var ca 54% för SRB och ca 61% för Holstein. Dessa baserades på automatiska registreringar av mjölkprogesteron. Arvbarheterna för dräktighetsförlusterna var låga men jämförbara med klassiska fruktsamhetsegenskaper. Studien ger underlag för hur man bättre ska kunna ta hänsyn till dräktighetsförluster inom avelsarbetet.

Publicerad i

SRB-bladet
2021, nummer: 1, sidor: 21-21