Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2021

Livsmedelsförluster i Sverige : metoder för ökad kunskap om livsmedelsproduktionens förluster och resurser

Lindow, Karin; Strid, Ingrid; Wallgren, Torun; Lundh, Åse; Östman, Örjan; Persson Hovmalm, Helena; Larsson Jönsson, Helene; Stenberg, Johan A.; Olsson, Marie

Sammanfattning

Det saknas kunskap om mängder och orsaker till matsvinn, framförallt om förlusterna tidigt i livsmedelskedjan. De studier som finns visar på betydande förluster redan i primärproduktionen vilket leder till ekonomiska förluster för producenter och onödig miljö- och klimatpåverkan. Alla förluster går inte att undvika men att känna till och optimera matproduktionens flöden bidrar till en mer robust livsmedelskedja. När arbete och resurser har använts för att producera den kvalitet som konsumenterna efterfrågar är det mest resurseffektivt att råvaror och produkter når fram till konsumenten och äts upp. Biprodukter från livsmedelsindustrin kan också med annan förädling eller hantering i högre utsträckning ingå i livsmedelsprodukter alternativt utnyttjas som foder istället för att bli avfall.

Publicerad i

Rapport / Jordbruksverket
2021, nummer: RA21:2
Utgivare: Jordbruksverket