Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2021

Havsvandrande fiskar övervakas i indexälvar

Holmgren, Kerstin; Ahlbeck Bergendahl, Ida; Sundin, Josefin; Wickström, Håkan

Sammanfattning

Miljöövervakning i enskilda vattenförekomster ger ingen heltäckande bild av tillstånd och trender för fiskar som under sitt liv rör sig mellan sötvatten och hav – havsvandrande fiskar. Därför följs mängden vandrande lax och ål i olika livsstadier särskilt i så kallade indexälvar. På många ställen har åtgärder satts in för att förbättra livsutrymmet för havsvandrande fisk och för att underlätta deras vandring.

Publicerad i


Utgivare: Havsmiljöinstitutet