Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2021Vetenskapligt granskad

Changes in liquid and atmospheric inputs to the marine environment from land (including through groundwater), ships and offshore installations

Ebinghaus, Ralf; Grøsvik, Bjørn Einar; Hassellöv, Ida-Maja; Moffat, Colin F.; Simcock, Alan; Sonesten, Lars; Vlahos, Penny; Achterberg, Eric P.; Alo, Babajide; Andrade, Carlos Francisco; Bebianno, Maria João; Caetano, Miguel; Gnandi, Kissao; Hong, Gi Hoon; Kim, Suk Hyun; Lohmann, Rainer; Stankiewicz, Monika; Wang, Juying

Publicerad i

Titel: The Second World Ocean Assessment : World Ocean Assessment II : Volume II
ISBN: 978-92-1-1-130422-0, eISBN: 978-92-1-1-604006-2

  Associerade SLU-program

  Kust och hav
  Giftfri miljö
  Använder FOMA data
  EMA (FOMA)

  UKÄ forskningsämne

  Geokemi
  Miljövetenskap
  Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/111621