Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2005

Scenarios for future Swedish dairy farming

Sonesson, S; Gunnarsson, S; Stenberg, Maria; Kumm, Karl-Ivar; Ventorp, M

Publicerad i

Rapport (Mat 21)
2005, nummer: 9ISBN: 91-576-6847-7Utgivare: SLU/Markvetenskap/Precisionsodling