Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2006

Beläggningar på injektorer vid användandet av konventionella och alternativa drivmedel i dagens motorer

Lindgren, Magnus; Hansson, Per-Anders; Wetterberg, C; Arvidsson, H; Johansson, B; Johansson, L; Rosell, L

Sammanfattning

I ett pågående forskningsprojekt rörande emissioner från alternativa drivmedel inom Emissionsforskningsprogrammet (EMFO) uppdagades problem med uppbyggnad av beläggninar på injektorerna. De studerade bränslena bestod i grunden av konventionell diesel av MKa kvalitet med inblandning av varierande mängd alkohol samt rapsmetylester (RME). Ett av bränslena, en syntetisk diesel var tillverkad från naturgas. Som referensbränsle användes konventionell MK1-diesel. Beläggningarna resulterade i kraftigt höjda utsläpp av partiklar, måttligt höjda nivåer av CO och HC samt sänkta nivåer av NOx, dock uppmättes endast försumbara effekter på bränsleförbrukningen. Analys av beläggningarna med svepelektronmikroskop visade att de bestod av stora mängder kol och syre. Dessutom visade det sig att beläggningarna var heterogena, med inslag av ljusare och mörkare partier. Analys av de ljusare partierna visade på höga halter av typiska additivmetaller så som kalcium, zing och forfor. Dessa beläggningar bestod till största delen av bränd motorolja som sannolikt blandats med bränslet vis smörjning av insprutningspunpen. Inget av de studerade bränslena har tillsatser av regörande additiv, s.k. detergenter

Publicerad i


Utgivare: Vägverket