Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Tidningsartikel, 2021

Växtatlasprojektet fyller botaniska kunskapsluckor

Fröberg, Lars; Andersson, Stefan; Gardfjell, Hans; Stenman, Katarina; Sundberg, Sebastian

Publicerad i

Svensk Botanisk Tidskrift
2021, nummer: 2021:2, sidor: 22-26