Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2021Öppen tillgång

Ringhals-Vendelsö, 1976–2020

Mustamäki, Noora; Olsson, Jens; Franzén, Fredrik; Andersson, Per; Persson, Staffan; Förlin, Lars; Parkkonen, Jari; Faxneld, Suzanne; Soerensen, Anne L.

Publicerad i

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2021, nummer: 2021:1
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet