Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2021Öppen tillgång

Västra Hanöbuktens kustvatten – Åhus, 2007–2020

Mustamäki, Noora; Olsson, Jens; Ekstam, Tim; Persson, Staffan; Förlin, Lars; Parkkonen, Jari; Faxneld, Suzanne; Soerensen, Anne L.

Publicerad i

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2021, nummer: 2021:2
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet