Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2021Öppen tillgång

Forsmark, 2002–2020

Mustamäki, Noora; Olsson, Jens; Blass, Martina; Åkerlund, Carolina; Förlin, Lars; Larsson, Åke; Parkkonen, Jari; Faxneld, Suzanne; Soerensen, Anne L.

Publicerad i

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2021, nummer: 2021:3
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet