Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Forskningsartikel2021Vetenskapligt granskad

En analys av regleringen av djurskyddsområdet mellan åren 1988-2019

Lundmark Hedman, Frida; Steen, Margareta; Berg, Lotta

Sammanfattning

Svenskt djurskydd har förändrats genom åren. Lagstiftningen har reviderats, djurskyddsfrågorna
har flyttats mellan olika myndigheter och politikerna har satt upp nya mål. I samband med
beslutet 2017 att sänka lägsta tillåtna avvänjningsålder för smågrisar uppstod diskussioner.
Var svenskt djurskydd på väg bakåt snarare än framåt? Nationellt Centrum för Djurvälfärd
(SCAW) har analyserat förändringen av det svenska djurskyddet de senaste 30 åren, i ett projekt
finansierat av Svenska Djurskyddsföreningen. Den här artikeln är ett sammandrag och axplock av
slutrapporten (https://pub.epsilon.slu.se/17144/).

Publicerad i

Svensk Veterinärtidning
2021, Volym: 73, nummer: 5, sidor: 32-37