Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2021Öppen tillgång

En attitydundersökning om stora rovdjur och rovdjursförvaltning

Dressel, Sabrina; Sandström, Camilla; Bennett, Juliana; Ericsson, Göran

Nyckelord

attityder; stora rovdjur; skyddade naturområden; naturresursförvaltning; rädsla

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2021, nummer: 2021:8
Utgivare: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet