Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2021

Skogsdata 2021: aktuella uppgifter om de svenska skogarna från SLU Riksskogstaxeringen

Nilsson, Per; Roberge, Cornelia; Fridman, Jonas

Publicerad i

Skogsdata
2021, nummer: 2021
Utgivare: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet