Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2019Öppen tillgång

Skogsdata 2019 : aktuella uppgifter om de svenska skogarna från SLU Riksskogstaxeringen

Nilsson, Per; Roberge, Cornelia; Fridman, Jonas; Wulff, Sören

Publicerad i

Skogsdata
2019,
Utgivare: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet