Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2021Öppen tillgång

Stunning methods for pigs at slaughter

Wallgren, Torun; Wallenbeck, Anna; Berg, Lotta

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2021, nummer: 56Utgivare: Department of Animal Environment and Health, Swedish University of Agricultural Sciences