Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2020

Kontroll av mjöldagg hos ekologiskt odlade jordgubbar med hjälp av LED ljus

Khalil, Sammar; Alsanius, Beatrix; Naznin, Most Tahera

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2020, nummer: 2020:16
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet