Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2021

Integrerat växtskydd i vitklöverfröodling: flytta fält mellan år för att minska angrepp av fröätande skadegörare

Lankinen, Åsa; Hederström, Veronica; Anderbrant, Olle; Svensson, Glenn P.; Rundlöf, Maj; Larsson, Mattias

Sammanfattning

Tillgång på alternativa växtskyddsmetoder är viktiga för att kunna tillämpa integrerat växtskydd. I detta projekt undersökte vi hur förekomst av fröskadegörare och fröproduktion hos vitklöver påverkas av att flytta fält kortare respektive längre avstånd mellan år.

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2021, nummer: 2021:7
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet