Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2021Öppen tillgång

Många cideräppelsorter är känsliga för skorv men ger unik arom

Rumpunen, Kimmo; Nybom, Hilde

Sammanfattning

I Sverige finns ingen tradition av att odla cideräpplen men intresset för att tillverka lokal cider har ökat markant under senare år. I detta faktablad sammanfattas resultat från två projekt som genomförts för att utvärdera och introducera nya cideräpplesorter för odling och vidareförädling i Sverige.

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2021, nummer: 2021:8
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet