Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Forskningsartikel2021Vetenskapligt granskadÖppen tillgång

Village modernization may contribute more to farmland bird declines than agricultural intensification

Rosin, Zuzanna M.; Part, Tomas; Low, Matthew; Kotowska, Dorota; Tobolka, Marcin; Szymanski, Pawel; Hiron, Matthew

Sammanfattning

The central tenet of European farmland ecology is that agricultural intensification during the 20th century was largely responsible for dramatic declines in species abundances. However, during this time, human rural settlements were also undergoing radical changes through modernization, with undocumented biodiversity impacts in this important wildlife habitat. We performed the first ever large-scale study to disentangle the impact of these simultaneous processes on farmland bird diversity in 104 Polish villages. We show that modernized villages and their surrounding agricultural fields had 50-60% fewer birds than those in and around comparable older villages. The relative contribution of modernization versus agricultural intensification to predicted bird declines was 88% versus 12% for bird communities in villages and 56% versus 44% in surrounding croplands, with considerable variation among ecological species subgroups. These results challenge our current understanding of agricultural ecosystem ecology and how best to implement conservation measures costing billions of euros annually.

Nyckelord

biodiversity; farmland birds; housing renovation; modern architecture; rural landscape; sustainable development; urbanization; village ecological values

Publicerad i

Conservation Letters
2021, Volym: 14, nummer: 6, artikelnummer: e12843
Utgivare: WILEY

   SLU författare

     • Globala målen

      Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald
      Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

      UKÄ forskningsämne

      Ekologi

      Publikationens identifierare

      DOI: https://doi.org/10.1111/conl.12843

      Permanent länk till denna sida (URI)

      https://res.slu.se/id/publ/114253