Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Editorial2021Vetenskapligt granskadÖppen tillgång

Biological Control of Plant Diseases in Changing Environment

Dubey, Mukesh

Publicerad i

Agronomy
2021, Volym: 11, nummer: 10, artikelnummer: 2000
Utgivare: MDPI

  Associerade SLU-program

  SLU Nätverk växtskydd

  UKÄ forskningsämne

  Jordbruksvetenskap

  Publikationens identifierare

  DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy11102000

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/114302