Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2021

Bottendjur i Storvänern 2020

Sonesten, Lars

Sammanfattning

Populationstätheterna av bottendjur på sjöns djupbottnar var 2020 på nivåer som översteg det normala vid både Tärnan i Värmlandssjön och vid Megrundet i Dalbosjön. De dominerande grupperna var som vanligt vitmärlor och glattmaskar vilket gäller både täthetsmässigt och för biomassorna. Vid båda provplatserna var biomassorna på förhållandevis höga nivåer. Båda tätheterna och biomassorna är vanligen betydligt större vid Megrundet än vid Tärnan, vilket även gäller medelvikten på de dominerande vitmärlorna.

Publicerad i


Utgivare: Vänerns vattenvårdsförbund

  Associerade SLU-program

  Sjöar och vattendrag
  Övergödning
  Biologisk mångfald
  Använder FOMA data

  UKÄ forskningsämne

  Ekologi
  Zoologi

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/114558