Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2021Öppen tillgång

Långliggande fältförsök för rot- och knölväxter – behov och möjligheter identifierade genom intervjuer

Karlsson Green, Kristina; Liljeroth, Erland; Lankinen, Åsa

Sammanfattning

I den här rapporten presenteras en utredning om behov och möjligheter för långliggande fältförsök för rot- och knölgrödor. Utredningen baseras huvudsakligen på intervjuer med representanter från universitet, näring, rådgivning och finansiärer, och även på en mindre uppföljande enkät till de intervjuade. Intervjuerna visar på att det finns ett brett intresse av långliggande fältförsök med frågeställningar som explicit rör rot- och knölgrödor. Frågeställningar som anses särskilt viktiga rör markbearbetning, växtskydd och växtföljd men även andra aspekter föreslås. Det finns ett intresse av att samarbeta om den här typen av försök men för många aktörer är det viktigt att man då kan få ut även kortsiktigare resultat och att dessa ska vara användbara för organisationen. Den främsta utmaningen kan vara att säkra långsiktig finansiering men även experimentdesign och organisation runt försöken är viktiga att beakta för att de ska ha ett långsiktigt värde.

Nyckelord

hållbara odlingssystem; hållbart växtskydd; långliggande fältförsök; växtföljd

Publicerad i

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2021, nummer: 2021:7ISBN: 978-91-576-9000-5
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet