Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2021

Samlad eller utspridd hänsyn – spelar viss roll för vedlevande insekter

Ranius, Thomas; Jonsell, Mats; Rubene, Diana

Publicerad i

Fakta. Skog
2021, nummer: 2021:3
Utgivare: SLU, Fakulteten för skogsvetenskap