Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2018

Alternativa grovfoder för häst

Müller, Cecilia

Sammanfattning

Sommarens torka och tillhörande brist på vallfoder lär knappast ha undgått någon. Frågorna har varit många och varierande; allt från vad man skall tänka på vid import av vallfoder, till om hästar kan utfodras med helsädesensilage. Den senare frågan är kanske extra intressant i år, då såväl ensilage som hö inte nödvändigtvis behöver bestå av våra vanliga vallgrödor, utan även hela spannmålsplantor kan användas.

Publicerad i

Svenska vallbrev
2018, nummer: 2018:6, sidor: 7-7