Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2021

Härdiga urmödrar för svenska äpplesorter

Nybom, Hilde

Sammanfattning

De internationellt välkända sorterna Margil, Reinette Franche och Alexander har haft ett stort inflytande på europeiska äpplesorter, inklusive många sorter som odlats i Sverige men då ofta främst i de sydligare delarna. För utveckling av sorter i speciellt Mellansverige och Norrland, har höstsorten Grågylling och sommarsorterna Saint Germain och Vit Astrakan varit väl så viktiga. Deras betydelse är sannolikt en effekt av att de har varit väl anpassade för odling i ett kallare klimat, med egenskaper som god vinterhärdighet samt kort tid mellan blomning och fruktmognad. Dessvärre är alla dessa tre modersorter känsliga för fruktträdskräfta, vilket är ett stort problem inom svensk fruktodling.

Publicerad i

Pomologen
2021, nummer: 1, sidor: 4-10