Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2021

Vätteskogen -hyggesfritt skogsbruk i boreal skog : goda exempel på bra skogsbruk – sammanställt inom ett EU Erasmus+ projekt

Ersson, Back Tomas

Publicerad i


Utgivare: Net4Forest

    UKÄ forskningsämne

    Forest Science

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/115107