Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bok2021

Sveriges kartor och lantmätare 1628 till 1680 : från idé till tolvtusen kartor

Tollin, Clas

Sammanfattning

I april 1628 gav Gustav II Adolf i uppdrag till Anders Bure, nyutnämnd generalmatematiker, att genomföra en systematisk storskalig kartering av hela det dåvarande Sverige. Under två decennier utbildades en kår av statliga lantmätare och ett unikt arbete med att kartera den svenska landsbygden inleddes. Tack vare stormaktstidens arkivhållning och senare tiders lantmäteri har kartmaterialet bevarats – ensamt i sitt slag i världen. För första gången kan vi nu följa lantmätarnas idoga arbete och karteringens utveckling över tid. I de storskaliga kartorna framträder en detaljrik bild av landskapet, markanvändningen och olika slags bebyggelser och anläggningar i stormaktstidens Sverige.

Publicerad i

Handlingar Antikvariska serien
2021, nummer: 58Utgivare: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien;Riksarkivet

  UKÄ forskningsämne

  Kulturgeografi
  Historia

  More information

  Ingår även som nr 43 i serien Skrifter utgivna av Riksarkivet.

  Publikationens identifierare

  ISBN: 978-91-88763-24-2

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/115123