Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2021

Yta och kvalitet på skolgård och förskolegård

Jansson, Märit; Schneider, Julia; Mårtensson, Fredrika; Kylin, Maria; Fridell, Linnéa

Abstract

Vad vet man idag om relationen mellan yta och kvalitet i förskolors och skolors utemiljö? Frågan har stått i fokus för en litteraturstudie initierad av Boverket. Här presenteras resultaten.

Published in

Movium Fakta
2021, number: 2021:2
Publisher: Movium