Skip to main content
Factsheet, 2021

Yta och kvalitet på skolgård och förskolegård

Jansson, Märit; Schneider, Julia; Mårtensson, Fredrika; Kylin, Maria; Fridell, Linnéa

Abstract

Vad vet man idag om relationen mellan yta och kvalitet i förskolors och skolors utemiljö? Frågan har stått i fokus för en litteraturstudie initierad av Boverket. Här presenteras resultaten.

Published in

Movium Fakta
2021, number: 2021:2
Publisher: Movium

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of People and Society

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/115128