Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Forskningsartikel2021Vetenskapligt granskad

Nu finns vägledning för god praxis för djurskydd vid slakteri

Olsson, Johan; Lindsjö, Johan; Berg, Lotta; Berg, Charlotte

Publicerad i

Svensk Veterinärtidning
2021, Volym: 73, nummer: 10, sidor: 26-29