Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2021

Gåta vart fladdermössen tar vägen på vintern

de Jong, Johnny; Arnbom, Tom

Sammanfattning

I Sverige går fladdermöss i vinterdvala från september till april, men övervintringens längd varierar en hel del beroende på temperaturen under höst och vår. Det finns flera miljoner individer av fladdermöss i Sverige. En viss andel migrerar ner till kontinenten på hösten, men de allra flesta stannar förmodligen under vintern. Vi har några välkända övervintringsplatser som till exempel Sala silvergruva, Karlsborgs fästning, Tabergs gruva, Kleva gruva och ett antal militära fort i Stockholms skärgård. Men sammanlagt hittar vi bara några hundra fladdermusindivider. Var finns resten av alla fladdermöss? Vi presenterar här helt nya data baserat på 35 års inventeringar i Stockholms skärgård. Resultatet påvisar en minskning av vår nyligen rödlistade nordfladdermus. Men vilka slutsatser kan vi egentligen dra från övervintringsdata?

Publicerad i

Fauna och flora
2021, Volym: 116, nummer: 2, sidor: 30-37

  Associerade SLU-program

  SLU Centrum för biologisk mångfald, CBM

  UKÄ forskningsämne

  Ekologi

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/115310