Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2009

Generell hänsyn och naturvärdesindikatorer : funktionella metoder för att bevara och bedöma biologisk mångfald i skogslandskapet?

Johansson, Therese; De Jong, Johnny; Hjältén, Joakim; Von Stedingk, Henrik

Publicerad i


ISBN: 978-91-89272-17-0
Utgivare: Världsnaturfonden WWF