Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2021

Jordbrukspolitik för att nå FN:s globala mål?

Malmström, Nils; Brady, Mark; Nicholas, Kimberly

Sammanfattning

Enligt EU-kommissionen är den gemensamma jordbrukspolitiken central för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Nästan 40 procent av EU:s budget går till jordbruksstöd, men i vilken utsträckning stöden bidrar till att uppnå FN-målen är oklart. Vi analyserar hur de 551 miljarder kronor som betalades ut i stöd år 2015 fördelades mellan FN:s 17 hållbarhetsmål. Vi finner att:

60 procent av stöden gick till endast två av FN:s hållbarhetsmål: ingen fattigdom (mål ett) och ingen hunger (mål två).

Kopplingen till mål ett och två är svag eftersom 225 miljarder kronor betalades ut som inkomststöd i regioner där jordbrukare i genomsnitt har högre inkomster än halva EU:s befolkning.

Jordbruksstödens fördelning främjar inte jordbruk med låg klimatpåverkan (mål 13) eller jordbruk som gynnar biologisk mångfald (mål 15) i någon större utsträckning.

Publicerad i

Policy brief / AgriFood Economics Centre
2021, nummer: 2021:6
Utgivare: AgriFood Economics Centre