Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Kapitel i rapport 2020

Går det att höja vallskördarna med enstaka bevattningsgivor – vad händer med kvaliteten? : L1-267

Joel, Abraham; Nilsdotter-Linde, Nilla; Wesström, Ingrid

Publicerad i

Meddelande / Försöksringarna och hushållningssällskapen i Skåne
2020, sidor: 20-26
Titel: Försöksrapport sverigeförsöken 2020
ISBN: 978-91-519-6762-2
Utgivare: Försöksringarna och hushållningssällskapen i Skåne